TIN TỨC CÔNG TY
Hội Nghị quán triệt chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Chương trình: Đưa tàu quốc tế về Cảng Nghệ Tĩnh.
Hội nghị BCH bầu chức danh Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh khóa 24 nhiệm kỳ 2016 – 2022
Đại hội Chi bộ Văn phòng Cảng Nghệ Tĩnh, nhiệm kỳ 2022 -2025
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2022
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1  - Tất cả: 1.178.915
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn