TIN TỨC CÔNG TY
Cảng Nghệ Tĩnh ra quân sản xuất đầu năm 2022
Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức sinh hoạt định kỳ theo Quy định mới của Tỉnh ủy
Quy chế hoạt động của BKS
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
báo cáo tài chính Quý III năm 2021
Báo cáo tài chính giữa niên độ
Báo cáo tài chính Q2/2021
Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 2874  - Tất cả: 1.114.843
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn