TIN TỨC CÔNG TY
Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) Nguyễn Cảnh Tĩnh làm việc với Cảng Nghệ Tĩnh
Thông báo bổ sung việc cá nhân, đơn vị tham gia mua tài sản thanh lý
Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023
Thông báo việc lựa chọn cá nhân, đơn vị tham gia mua tài sản thanh lý
Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo thường niên năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị năm 2022
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 5252  - Tất cả: 1.292.677
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn