TIN TỨC CÔNG TY
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh lần thứ XXV , nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Quyết định V/v cử thành viên HĐQT tạm thời làm người phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT
Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính giữa niên độ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020
Hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 168  - Tất cả: 857,245
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn