TIN TỨC CÔNG TY
Cảng Cửa Lò tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 tấn
Hợp đồng kiểm toán
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Hội nghị người lao động năm 2019
Cảng Nghệ Tĩnh ra quân đón mã hàng đầu năm 2019
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét
Báo cáo tài chính Quý II năm 2019
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 76  - Tất cả: 669,366
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn