TIN TỨC CÔNG TY
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Hội nghị người lao động năm 2018
Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII
Cảng Nghệ Tĩnh đón nhận mã hàng đầu năm 2018
Ngày 30/8, Đảng bộ công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII theo Kế hoạch của Đảng ủy khối các doanh nghiệp Nghệ An.
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế Quản trị
Biên bản họp; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động và Dự thảo quy chế nội bộ
Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 61  - Tất cả: 430,679
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn