TIN TỨC CÔNG TY
Thông báo V/v thanh lý tài sản
Hội nghị người lao động Cảng Nghệ Tĩnh
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)
Đoàn thanh niên Cảng Nghệ Tĩnh trồng cây xanh tại Cảng Cửa Lò
Cảng Nghệ Tĩnh đón nhận mã hàng đầu năm 2017
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Quyết định V/v thay thế Thành viên HĐQT
Thông báo điều chỉnh nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo V/v hoãn Đại hội đồng cổ đông năm 2017
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 150  - Tất cả: 361,578
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn