TIN TỨC CÔNG TY
Thông báo V/v Thẩm định giá thuê bến số 5 của công ty TNHH MTV Cảng cửa Lò
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Hội nghị người lao động năm 2018
Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII
Cảng Nghệ Tĩnh đón nhận mã hàng đầu năm 2018
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét
Báo cao tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính Quý II
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 477  - Tất cả: 452,599
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn