TIN TỨC CÔNG TY
Cảng Nhệ Tĩnh tham gia Hội thao Tổng công ty hàng hải Việt Nam lần thứ IX năm 2018
Thông báo bán đấu giá tài sản
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng và Đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
Thông báo V/v Thẩm định giá thuê bến số 5 của công ty TNHH MTV Cảng cửa Lò
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Đơn từ nhiệm của trưởng Ban kiểm soát
Báo cáo tài chính Quý III
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 115  - Tất cả: 514,334
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn