QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định V/v thay thế Thành viên HĐQT

Quyết định V/v thay thế Thành viên HĐQT

Thông báo điều chỉnh nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo điều chỉnh nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo V/v hoãn Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông báo V/v hoãn Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

Thư mời, tài liệu Đại hội cổ đông

Thống nhất việc hủy đăng ký giao dịc UPCOM và thực hiện đăng kýniêm yết cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Xin ý kiến cổ đông về việc hủy đăng ký giaop dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin ý kiến cổ đông về việc hủy đăng ký giaop dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2016

58 tin / 6 trang. Đang xem: từ 37 - 48 [Trang 4]

 1   2   3   4   5 

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 11  - Tất cả: 612,900
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn