QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020

Hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

81 tin / 9 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2   3   4   5   6   7 

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 85  - Tất cả: 969,999
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn