QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2022

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo Tài chính kế toán Quý 4 năm 2021

báo cáo tài chính Quý III năm 2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính Q2/2021

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

94 tin / 10 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2   3   4   5   6   7   8    » Tiếp    » 

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 2558  - Tất cả: 1.162.256
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn