QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Nghi quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Thư mời, chương trình, tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ và Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế 6t/0222 so với 6t/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

109 tin / 11 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1  - Tất cả: 1.330.247
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn