TIN TỨC - TIN TỨC VINALINES
Vinalines Nha Trang quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

      

Qua một ngày học tập, Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Trọng Khiết, Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy  trình bày nội dung Nghị quyết TW7 (khóa XI) về 4 chuyên đề : Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 ;.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng mà Đảng bộ Công ty Vinalines Nha Trang tham gia. Qua hội nghị các đảng viên hiểu rõ nội dung cơ bản  từng chuyên đề của NQ7, từ đó  tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong việc thực hiện  Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị của  đơn vị đề ra .

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 8  - Tất cả: 825,610
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn