DỊCH VỤ - BỐC XẾP, BẢO QUẢN, GIAO NHẬN HÀNG HÓA
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa

 Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa

 

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 63  - Tất cả: 660,735
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn