CƠ SỞ PHƯƠNG TIỆN - LUỒNG LẠCH
Luồng lạch
Stt                      Các thông số      Cửa Lò    Bến Thuỷ
 1 Chiều dài luồng  4,543 km  27 km
 2 Chiều rộng luồng  80 m  30 m
 3 Độ sâu luồng  -7,2 m -2,5 m
 4 Độ sâu vũng nước chuyển tải Hòn Ngư  -14 m
 5 Điểm đón hoa tiêu

 18048’30’’ N

 105045’12’’E

18047’12’’N 105047’00’’E

 6 Vị trí Cảng

 18049’42’’N 105042’00’’E

18039’00’’N 105042’00’’E

 7 Biên độ trung bình thuỷ triều 2,5 m 2,5 m
 8 Chế độ thuỷ triều Bán nhật triều Bán nhật triều
 9 Mớn nước cao nhất tàu ra vào -9,0 m -5,5 m
10 Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được

15.000DWT đầy tải

25.000DWT giảm tải

2.500DWT

 

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1  - Tất cả: 1.421.922
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn