CƠ SỞ PHƯƠNG TIỆN - KHO BÃI
Kho bãi

    Khu vực cảng

Diện tích (m2)

Sức chịu T/m2

Kho kín
Bãi lộ thiên
Trong đó:- Bãi chứa container
             - Bồn chứa

22.000
180.000
17.930
6.500

4Tấn/m2

                     

               

                 

                 

 

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 116  - Tất cả: 514,335
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn