DỊCH VỤ - XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẢNG
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng

Xây dựng và sửa chữa công trình cảng

Upload

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 524  - Tất cả: 762,563
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn