DỊCH VỤ - DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ CUNG ỨNG TÀU BIỂN
Kinh doanh dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển

Kinh doanh dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển

Upload

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1  - Tất cả: 1.421.930
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn