QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2022

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Đơn từ nhiệm của trưởng Ban kiểm soát

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Công bố thông tin

23 tin / 3 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2 

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1  - Tất cả: 1.330.171
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn