QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính Q4 - 2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Báo cáo taì chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

27 tin / 3 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2   3 

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 633  - Tất cả: 916,918
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn