GIỚI THIỆU - BAN LÃNH ĐẠO
Ban lãnh đạo Công ty

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Thành viên Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc - Ban Điều hành

1.    Ông: Lê Doãn Long - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch hội đồng quản trị 

2.    Ông: Bùi Kiều Hưng -  Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

3.    Ông: Trần Văn Đạt -  Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò

4.    Ông: Nguyễn Thạc Hoài -  Thành viên HĐQT - Trưởng phòng XNK - Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

5.    Ông: Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HĐQT-  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

6.    Ông: Nguyễn Danh Hải - P. Tổng giám đốc

7.    Ông: Trần Nam Hải - P. Tổng giám đốc 

8.    Ông: Nguyễn Xuân Hùng - Kế toán trưởng

 Thành viên Ban kiểm soát

1.    Bà: Nguyễn Thị Minh Thu - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2.    Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dung  – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3.    Ông: Nguyễn Thế Tiến – Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

Văn phòng Cảng Nghệ Tĩnh:

Địa chỉ: Số 10 - Đường Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238. 3847142
Fax: 0238. 3847143
Email: portnt@vnn.vn

Văn phòng Đảng uỷ: Điện thoại: 0238. 3847142
Văn phòng Công đoàn: Điện thoại: 0238. 3849735
Văn phòng Đoàn thanh niên: Điện thoại: 0238. 3847199

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

+ Phòng tổ chức cán bộ lao động ĐT:0238. 3830672
+ Phòng kế hoạch kinh doanh ĐT:0238. 3847141
+ Phòng kỹ thuật vật tư ĐT:0238. 3830031
+ Phòng tài chính kế toán ĐT:0238. 3847199
+ Phòng hành chính tổng hợp ĐT:0238. 3847142

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

+ Xí nghiệp xếp dỡ Bến Thuỷ:    ĐT: 0238. 3855418 / 3855306

+ Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò:        ĐT: 0238. 3951766 / 3951776 - Fax: 0238. 3951768

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1  - Tất cả: 1.421.938
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn