QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh lần thứ XXV , nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 8/5/2020, Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh lần thứ XXV , nhiệm kỳ 2015 -2020 thành công tốt đẹp

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019

Thông báo vv đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản họp; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động và Dự thảo quy chế nội bộ

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo V/v xin lùi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo V/v xin lùi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

18 tin / 2 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2 

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 531  - Tất cả: 762,570
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn