QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020

Quyết địn V/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT

Hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

27 tin / 3 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2   3 

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 116  - Tất cả: 1,105,289
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn