QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Quyết định hủy gia dịch cổ phiếu (NAP)

Quyết định hủy gia dịch cổ phiếu (NAP)

Thông báo (về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Thông báo (về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

(Thông báo) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

(Thông báo) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Thông tin cổ phiếu

7 tin / 1 trang. Đang xem: từ 1 - 7 [Trang 1]

 1 

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 62  - Tất cả: 669,352
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn