QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
Lượt xem: 250
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
download Download văn bản tại đây
download Download văn bản tại đây

Thông tin cổ đông:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (16/3/2018)
Báo cáo tài chính Quý IV 2017 (19/1/2018)
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu (29/12/2017)
báo cáo tài chính Quý III năm 2017 (19/10/2017)
Thông báo (về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) (15/8/2017)
Báo cáo tài chính gữa niên độ đã được soát xét (15/8/2017)
(Thông báo) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2016 bằng tiền (7/8/2017)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (20/7/2017)
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (30/5/2017)
Quyết định V/v thay thế Thành viên HĐQT (22/5/2017)
Thông báo điều chỉnh nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (22/5/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (15/5/2017)
Thông báo V/v hoãn Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (20/4/2017)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 (20/4/2017)
Thư mời, tài liệu Đại hội cổ đông (9/4/2017)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 177  - Tất cả: 407,906
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn