QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
Đăng ngày: 29/3/2017 - Lượt xem: 926
Thống nhất việc hủy đăng ký giao dịc UPCOM và thực hiện đăng kýniêm yết cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
 
download Download văn bản tại đây
download Download văn bản tại đây

Thông tin cổ đông:

báo cáo tài chính Quý III năm 2021 (19/10/2021)
Báo cáo tài chính giữa niên độ (13/8/2021)
Báo cáo tài chính Q2/2021 (16/7/2021)
Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (21/7/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (28/6/2021)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (28/4/2021)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (16/4/2021)
Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (12/4/2021)
Báo cáo thường niên năm 2020 (6/4/2021)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (6/4/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/3/2021)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (5/3/2021)
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 (19/10/2020)
Báo cáo tài chính giữa niên độ (12/8/2020)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 2824  - Tất cả: 1.114.793
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn