TIN TỨC > TIN TỨC CÔNG TY 
Lượt xem: 1684
Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết trung ương 7 (khóa XI)
 

Ngày 28/8/2013 Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cảng Nghệ tĩnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) hơn 120 cán bộ Đảng viên trong toàn công ty. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c: Lê Trọng Huệ - P.BT thường trực khối Đảng ủy các doanh nghiệp Nghệ An.

 

    

                        Đ/c: Lê Doãn Long – Bí thư Đảng ủy – HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty

 

Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Doãn Long – Bí thư Đảng ủy – HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty. Đã nhấn mạnh mục đích của hội nghị lần này là giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững mục đích, ý nghĩa, quan điểm, tư tưởng, phương châm, nội dung của Nghị quyết, kết luận của Trung ương và kế hoạch, chương trình hành động, để từ đó xác định rõ những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, sớm đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

  

                         Đ/c: Lê Trọng Huệ - P.BT thường trực khối Đảng ủy các doanh nghiệp Nghệ An

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đ/c Lê Trọng Huệ - P.BT thường trực khối Đảng ủy các doanh nghiệp Nghệ An truyền đạt các nội dung cơ bản về nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) gồm 2 nghị quyết, 3 kết luận và cung cấp một số thông tin về tình hình thời sự, chính trị trong và ngoài nước.

Hội nghi tập trung vào 5 chuyên đề lớn bao gồm:  Nghị quyết “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992; Kết luận “Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và một số vấn đề khác như việc thực hiện chủ trương quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thông qua hội nghị giúp các cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Trung ương để truyền đạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, mỗi cấp ủy cần căn cứ vào chương trình hành động, nghị quyết của trung ương 7 (khóa XI), trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước./.

 

  

                                                                Toàn cảnh hội nghị

Tin tức công ty:

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH (24/3/2015)
Đại hội đồng cổ đông lần thứ Nhất Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh (21/3/2015)
THÔNG BÁO: Về việc Điều chỉnh thời hạn và quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát (15/3/2015)
Đại hội đồng cổ đông lần thứ I công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (12/3/2015)
Hội thao Chào mừng Đại hội cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh lần thứ I và kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/2015)
Cảng Nghệ Tĩnh đón mã hàng đầu năm 2015 (2/1/2015)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY TNHH MTV CẢNG NGHỆ TĨNH (3/12/2014)
Hội nghị CNVC bất thường lấy ý kiến đóng góp về phương án cổ phần hóa (22/11/2014)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam (14/11/2014)
THƯ MỜI NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC (22/10/2014)
Mít tinh kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (21/10/2014)
Cảng Nghệ Tĩnh khai giảng lớp huấn luyện ATLĐ-VSLĐ năm 2014. (3/10/2014)
Cảng Cửa lò khởi công dự án nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000 tấn đầy tải ra vào cảng (28/9/2014)
Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (20/9/2014)
Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh học tập và Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (27/8/2014)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh

Hỗ trợ - 038.3847.141

Hotline - 038.3847.141

Văn phòng - 038.3847.141
Hôm nay: 95  - Tất cả: 133,232
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn