DỊCH VỤ > CỨU NẠN, CỨU HỘ, LAI DẮT TÀU 
Đăng ngày: 6/2/2011 - Lượt xem: 5872
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
 

Cứu đắm, cứu cạn, sản xuất và cung ứng các thiết bị cứu sinh, cứu hộ.

Upload

Cứu nạn, cứu hộ, lai dắt tàu:

Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng (6/2/2011)
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa (17/2/2013)
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan (6/2/2011)
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển (17/2/2013)
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển (6/2/2011)
Kinh doanh dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển (6/2/2011)
Sửa chữa phương tiện vận tải thủy, bộ (6/2/2011)
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng (1/1/2004)
Kinh doanh Gas hóa lỏng, Xăng, dầu (1/1/2004)
Cân điện tử 80 - 150 tấn (6/2/2011)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 9783  - Tất cả: 1.379.697
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn