TIN TỨC > TIN TỨC CÔNG TY 
Đăng ngày: 14/11/2014 - Lượt xem: 4087
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
 

Nhạc: Hồ Hữu Thới
Thơ: Mai Hồng Niên

download Download văn bản tại đây
Loading the player...

Tin tức công ty:

Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức sinh hoạt định kỳ theo Quy định mới của Tỉnh ủy (02/11/2021)
Quy chế hoạt động của BKS (20/8/2021)
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (20/8/2021)
Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (20/8/2021)
Điều lệ công ty (20/8/2021)
Thông báo việc lựa chọn cá nhân, đơn vị tham gia mua tài sản thanh lý (10/8/2021)
Thông báo đấu giá tài sản (14/7/2021)
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 (27/4/2021)
Hội nghị người lao động năm 2021 (12/3/2021)
Cảng Nghệ Tĩnh ra quân sản xuất đầu năm (1/1/2021)
Khai trương Trung tâm khai thác tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò - Cảng Nghệ Tĩnh (31/12/2020)
Chào mừng chuyến hàng Container đầu tiên của VIMC tại Cảng Cửa Lò (18/11/2020)
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển (14/10/2020)
Hội thao Chào mừng 65 năm ngày thàng lập Cảng Nghệ Tĩnh (11/10/2020)
Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020-2025 (2/10/2020)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 182  - Tất cả: 1,105,355
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn