QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
Đăng ngày: 22/3/2018 - Lượt xem: 164
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018
 
download Download văn bản tại đây

Đại hội cổ đông thường niên:

Báo cáo tài chính Quý II (18/7/2018)
Công bố thông tin (10/7/2018)
Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế Quản trị (17/5/2018)
Biên bản họp; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (8/5/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động và Dự thảo quy chế nội bộ (27/4/2018)
Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (27/4/2018)
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 (20/4/2018)
Thông báo V/v xin lùi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (6/4/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018 (22/3/2018)
Quyết định hủy gia dịch cổ phiếu (NAP) (19/3/2018)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (16/3/2018)
Báo cáo tài chính Quý IV 2017 (19/1/2018)
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu (29/12/2017)
báo cáo tài chính Quý III năm 2017 (19/10/2017)
Thông báo (về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) (15/8/2017)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 465  - Tất cả: 436,638
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn