QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
Đăng ngày: 20/8/2018 - Lượt xem: 943
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
 
download Download văn bản tại đây

Thông tin cổ đông:

báo cáo tài chính Quý III năm 2021 (19/10/2021)
Báo cáo tài chính giữa niên độ (13/8/2021)
Báo cáo tài chính Q2/2021 (16/7/2021)
Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (21/7/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (28/6/2021)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (28/4/2021)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (16/4/2021)
Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (12/4/2021)
Báo cáo thường niên năm 2020 (6/4/2021)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (6/4/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/3/2021)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (5/3/2021)
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 (19/10/2020)
Báo cáo tài chính giữa niên độ (12/8/2020)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 2875  - Tất cả: 1.114.844
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn