TIN TỨC > TIN TỨC CÔNG TY 
Đăng ngày: 28/8/2018 - Lượt xem: 905
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng và Đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
 

Sáng nay, ngày 28/8/2018, Đảng bộ công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể Đảng viên và Đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

                            

                                         Đồng chí Lê sơn Châu, Trưởng ban tuyên giáo đảng ủy khối DN nghệ An

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thái Khắc Thư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An; đồng chí Lê Sơn Châu, Trưởng ban truyên giáo khối doanh nghiệp Nghệ An

Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe ông Lê Sơn Châu, trưởng ban tuyên giáo khối doanh nghiệp Nghệ An giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

                      

                                 đồng chí Thái Khắc Thư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Cũng trong sáng nay Đồng chí Lê Doãn Long, Bí thư Đảng ủy công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã báo cáo đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết khóa 24 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của công ty.

            

Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trực thuộc Đảng bộ khối Doanh Nghiệp Nghệ An, hiện tại Đảng bộ Công ty có 6 Chi bộ trực thuộc, 148 đảng viên; trong đó, chính thức 147 Đ/c, dự bị 1 Đ/c. Trình độ đại học và cao đẳng là: 71 đồng chí; Công nhân kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất 77 đồng chí.

Nửa nhiệm kỳ 2015-2020 với những thuận lợi cũng như khó khăn. Đảng bộ công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh luôn giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, công ty phát triển bền vững; Các chỉ tiêu Đại hội lần thứ 24 đề ra cơ bản thực hiện đúng kế hoạch tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ, hoạt động sán xuất kinh doanh duy trì có hiệu quả đạt mức tăng trưởng giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn trong công ty được đảm bảo. Tham gia tích cực có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội, nhân đạo từ thiện. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường vai trò tổ chức Đảng trong Đảng bộ ngày càng phát huy, hoạt động của các tổ chức Đoàn thể có nhiều đổi mới và ngày càng đi vào thực chất góp phần quan trọng vào sự phát triển của toàn Đảng bộ;

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp, sát với điều kiện thực tế của công ty.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đi đôi với với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đi sâu đi sát cơ sở, quan tâm thiết thực đến cơ sở.

Đảng ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ là cơ sở để đánh giá, nhận xét cán bộ.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế dân chủ cơ sở.

Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, đầu tư cơ sở vật chất và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chú trọng đến công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ cho người lao động tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng TCVN ISO 9001-2015, nhằm từng bước nâng cao quản lý, năng lực cạnh tranh.

Thường xuyên phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh của công ty, chủ động đề ra các biện pháp hữu hiệu đảm bảo hoàn thành kế hoạch; đặc biệt quan tâm đến các khó khăn của khách hàng để chia sẻ và tìm ra các giải pháp hỗ trợ, cùng nhau phát triển.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, có chính sách giá cả hợp lý hỗ trợ và thu hút khách hàng nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa thông qua cảng.

Bố trí sản xuất hợp lý, bám sát hiện trường, chỉ đạo sát với công tác sản xuất, tránh các trường hợp lãng phí về nhân lực, thời gian và vật tư thiết bị.

Không ngừng đổi mới công nghệ, thiết bị, đặc biệt là công nghệ thiết bị xếp dỡ, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho CBCNV.

Để hoàn thành mục tiêu và các nhiệm vụ cũng như các giải pháp mà Đại hội lần thứ 24 đề ra, Đảng bộ công ty Cổ phần Cảng nghệ Tĩnh tiếp tục phát huy thành quả, đổi mới mạnh mẽ để đáp ướng yêu cầu nhiệm vụ mà Tổng công ty HHVN, Đảng ủy khối DN đề ra.

 

 

Tin tức công ty:

Cảng Nghệ Tĩnh ủng hộ giúp đỡ gia đình đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở năm 2019 (15/11/2019)
Hội nghị triển khai nghị quyết 05 BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp (5/11/2019)
Cảng Cửa Lò tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 tấn (7/10/2019)
Hợp đồng kiểm toán (11/7/2019)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (16/5/2019)
Hội nghị người lao động năm 2019 (2/4/2019)
Cảng Nghệ Tĩnh ra quân đón mã hàng đầu năm 2019 (1/1/2019)
Tập thể cán bộ Cảng Nghệ Tĩnh phát huy truyền thống tương thân tương ái (18/12/2018)
Cảng Nhệ Tĩnh tham gia Hội thao Tổng công ty hàng hải Việt Nam lần thứ IX năm 2018 (7/10/2018)
Thông báo bán đấu giá tài sản (7/9/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng và Đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (28/8/2018)
Thông báo V/v Thẩm định giá thuê bến số 5 của công ty TNHH MTV Cảng cửa Lò (3/7/2018)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (8/5/2018)
Hội nghị người lao động năm 2018 (8/5/2018)
Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (9/3/2018)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 377  - Tất cả: 700,993
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn