QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Đăng ngày: 11/10/2018 - Lượt xem: 1194
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng
 
download Download văn bản tại đây

Thông tin cổ phiếu:

Đính chính ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (30/8/2023)
Báo cáo tình hình Quản trị công 6 tháng đầu năm 2023 (26/7/2023)
Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế Quý 2/2023 so với Quý 2/2022 (18/7/2023)
Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2023 (18/7/2023)
Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 (18/7/2023)
Nghị quyết Hội đồng Quản trị (26/5/2023)
Nghị quyết về sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (23/5/2023)
Nghi quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (25/4/2023)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 (19/4/2023)
Thư mời, chương trình, tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (4/4/2023)
Báo cáo thường niên năm 2022 (15/3/2023)
Báo cáo tài chính năm 2022 (2/3/2023)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 (17/1/2023)
Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 (18/1/2023)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 (19/10/2022)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 9778  - Tất cả: 1.379.692
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn