CƠ SỞ PHƯƠNG TIỆN > CẦU BẾN 
Đăng ngày: 6/2/2011 - Lượt xem: 3695
Cầu Bến
 

 

 

Stt

Khu vực cảng

Chiều dài cầu

Độ sâu

Loại tàu (DWT)

 1  Cửa Lò:
 Cầu tàu số 1
 Cầu tàu số 2
 Cầu tàu số 3
 Cầu tàu số 4

160m
160m
168m
168m

-8,5m
-8.5m
-9.5m
-9.5m

10.000
10.000
15.000
15.000

 2  Bến Thuỷ:
 Cầu tàu số 1
 Cầu tàu số 3
 Cầu tàu số 6

30
30
60

-4.5
-4.5
-4.5

2.500
2.500
2.500

Cầu bến:

Cầu Bến (6/2/2011)
Luồng lạch (17/2/2013)
Bản đồ Thị xã Cửa Lò (1/1/2004)
Trang thiết bị (6/2/2011)
Kho bãi (17/2/2013)
Bản đồ TP Vinh (17/2/2013)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1  - Tất cả: 1.421.924
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn