TIN TỨC > TIN TỨC CÔNG TY 
Đăng ngày: 16/5/2019 - Lượt xem: 420
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 

 

Sáng ngày 16/5/2019 công ty cổ phần cảng nghệ Tĩnh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên, thành phố Vinh - Nghệ An.

Điều hành Đại hội có ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Doãn Long - thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc; ông Lê Duy Dương - thành viên HĐQT. Tham dự Đại hội, có các đại diện lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và đông đảo các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019;  Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2019 của HĐQT và BKS

Kết quả SXKD đạt được trong năm 2018:

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện năm 2017

Kế hoạch 2018

Thực hiện năm 2018

So sánh (%) thực hiện 2017 với

Kế hoạch 2018

Thực hiện 2017

Sản lượng

Tấn

3.639.418

3.994.000

3.641.539

91,18

100,06

Doanh thu

Triệu đồng

169.510

196.000

178.405

91,02

105,25

Lợi nhuận

Triệu đồng

26.052

12.000

20.079

167,32

77,07

 

        Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Căn cứ công văn số 690/HHVN-TTKH ngày 11/04/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, căn cứ vào dự báo tình hình thị trường ở khu vực trong thời gian tới và khả năng mở rộng thị trường lào đối với mặt hàng ba rít, than cám và ka ly; công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

         Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

Sản lượng:                                                                3.906.000

Doanh thu thuần:                                                     187.750 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế:                                              11.000 tỷ đồng

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty c phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2018 đã kết thúc trong không khí tin tưởng, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

 

 

Tin tức công ty:

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm cảng Cửa Lò ngày đầu năm (25/1/2020)
Cảng Nghệ Tĩnh gắn 02 biển hỗ trợ xây dựng nhà ở (15/1/2020)
Cảng Nghệ Tĩnh đón mã hàng đầu năm 2020 (1/1/2020)
Cảng Nghệ Tĩnh ủng hộ giúp đỡ gia đình đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở năm 2019 (15/11/2019)
Hội nghị triển khai nghị quyết 05 BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp (5/11/2019)
Cảng Cửa Lò tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 tấn (7/10/2019)
Hợp đồng kiểm toán (11/7/2019)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (16/5/2019)
Hội nghị người lao động năm 2019 (2/4/2019)
Cảng Nghệ Tĩnh ra quân đón mã hàng đầu năm 2019 (1/1/2019)
Tập thể cán bộ Cảng Nghệ Tĩnh phát huy truyền thống tương thân tương ái (18/12/2018)
Cảng Nhệ Tĩnh tham gia Hội thao Tổng công ty hàng hải Việt Nam lần thứ IX năm 2018 (7/10/2018)
Thông báo bán đấu giá tài sản (7/9/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng và Đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (28/8/2018)
Thông báo V/v Thẩm định giá thuê bến số 5 của công ty TNHH MTV Cảng cửa Lò (3/7/2018)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 20  - Tất cả: 728,230
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn