> TIN TỨC CÔNG TY 
Đăng ngày: 16/1/2020 - Lượt xem: 180
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
 

Ngày 16/1/2020, Đảng ủy Cảng Nghệ Tĩnh đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ; Quán triệt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Đồng chí Lê Doãn Long, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí ông Lê Sơn Châu, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An.

đồng chí ông Lê Sơn Châu, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An.

 

Sau lời phát biểu chào mừng và khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Doãn Long, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy. Báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Nghệ An trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức – cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Về công tác xây dựng Đảng: Đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo xây dựng cam kết rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên theo chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng chuyển biến tốt, thiết thực; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy Công ty.

Phát biểu và chỉ đaọ Hội nghị đồng chí Lê Sơn Châu, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An nhấn mạnh: Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

                                                                                                    Toàn cảnh Hội nghị

 

Tin tức công ty:

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (16/1/2020)
Lễ bàn giao doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên Cảng Nghệ Tĩnh sang công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh (19/2/2016)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 23  - Tất cả: 762,679
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn