GIỚI THIỆU > BAN LÃNH ĐẠO 
Lượt xem: 2579
Ban lãnh đạo Công ty
 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Lê Doãn Long - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng  Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty. 
2. Ông: Trần Văn Đạt - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Giám Đốc XNXD Cửa Lò.
3. Ông: Bùi Kiều Hưng - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty. 
4. Ông: Nguyễn Quang - Thành viên  Hội đồng Quản trị - Giám đốc xí nghiệp xếp dỡ Cảng Bến Thủy. 
6. Ông: Lê Duy Dương - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó trưởng ban tài chính và quản lý vốn góp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
6. Ông: Nguyễn Đình Hồng - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc. 
7. Ông: Hoàng Tất Thắng - Nguyên Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam. 

Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Ngô Thị Hồng Hạnh - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

2. Ông Trần Nam Hải - Kiểm soát viên - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - lao động, Cảng nghệ  Tĩnh.

3. Ông Trần Hoài Nam - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc.

Văn phòng Cảng Nghệ Tĩnh:

Địa chỉ: Số 10 - Đường Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038. 3847143
Fax: 038. 3847142
Email: portnt@vnn.vn

Văn phòng Đảng uỷ: Điện thoại: 038. 3847143
Văn phòng Công đoàn: Điện thoại: 038. 3849735
Văn phòng Đoàn thanh niên: Điện thoại: 038. 3830031

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

+ Phòng tổ chức cán bộ lao động ĐT:038. 3830672
+ Phòng kế hoạch kinh doanh ĐT:038. 3847141
+ Phòng kỹ thuật vật tư ĐT:038. 3830031
+ Phòng tài chính kế toán ĐT:038. 3847199
+ Phòng hành chính tổng hợp ĐT:038. 3847143

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

+ Xí nghiệp xếp dỡ Bến Thuỷ:    ĐT: 038. 3855418 / 3855306

+ Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò:        ĐT: 038. 3951766 / 3951776 - Fax: 038. 3951768

Ban lãnh đạo:

Cảng Nghệ Tĩnh (6/2/2011)
Ban lãnh đạo Công ty (1/1/2004)
Định hướng phát triển (16/2/2013)
Cơ cấu tổ chức (6/2/2011)
Lịch sử phát triển (6/2/2011)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 206  - Tất cả: 398,615
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn