GIỚI THIỆU > BAN LÃNH ĐẠO 
Đăng ngày: 1/1/2004 - Lượt xem: 3148
Ban lãnh đạo Công ty
 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Thành viên Hội đồng quản trị

 

1.    Ông:  Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch hội đồng quản trị - P.TGĐ - Tổng công ty HHVN

2.    Ông: Lê Doãn Long - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty. 

3.    Ông: Hoàng Tất Thắng - Nguyên Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam.

4.    Ông: Nguyễn hồng Sơn – Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc. 

5.      Lê Duy Dương - Phó trưởng ban tài chính và quản lý vốn góp Tổng công ty HHVN

Thành viên Ban kiểm soát

1.    Bà: Ngô Thị Hồng Hạnh - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

2.    Ông: Nguyễn Danh Hải – Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

3.    Ông: Nguyễn Thế Tiến – Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc.

Văn phòng Cảng Nghệ Tĩnh:

Địa chỉ: Số 10 - Đường Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038. 3847143
Fax: 038. 3847142
Email: portnt@vnn.vn

Văn phòng Đảng uỷ: Điện thoại: 038. 3847143
Văn phòng Công đoàn: Điện thoại: 038. 3849735
Văn phòng Đoàn thanh niên: Điện thoại: 038. 3830031

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

+ Phòng tổ chức cán bộ lao động ĐT:038. 3830672
+ Phòng kế hoạch kinh doanh ĐT:038. 3847141
+ Phòng kỹ thuật vật tư ĐT:038. 3830031
+ Phòng tài chính kế toán ĐT:038. 3847199
+ Phòng hành chính tổng hợp ĐT:038. 3847143

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

+ Xí nghiệp xếp dỡ Bến Thuỷ:    ĐT: 038. 3855418 / 3855306

+ Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò:        ĐT: 038. 3951766 / 3951776 - Fax: 038. 3951768

Ban lãnh đạo:

Cảng Nghệ Tĩnh (6/2/2011)
Ban lãnh đạo Công ty (1/1/2004)
Định hướng phát triển (16/2/2013)
Cơ cấu tổ chức (6/2/2011)
Lịch sử phát triển (6/2/2011)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 280  - Tất cả: 514,499
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn