QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
Đăng ngày: 11/3/2021 - Lượt xem: 73
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
download Download văn bản tại đây

Đại hội cổ đông thường niên:

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (16/4/2021)
Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (12/4/2021)
Báo cáo thường niên năm 2020 (6/4/2021)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (6/4/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/3/2021)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (5/3/2021)
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 (19/10/2020)
Báo cáo tài chính giữa niên độ (12/8/2020)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 (17/7/2020)
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020 (1/7/2020)
Hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 (15/6/2020)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5/6/2020)
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5/5/2020)
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (29/4/2020)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 97  - Tất cả: 970,011
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn