QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
Đăng ngày: 11/3/2021 - Lượt xem: 582
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
download Download văn bản tại đây

Đại hội cổ đông thường niên:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (29/4/2022)
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (7/4/2022)
Báo cáo thường niên năm 2021 (25/3/2022)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2022 (11/3/2022)
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (8/3/2022)
Báo cáo tài chính năm 2021 (1/3/2022)
Báo cáo Tài chính kế toán Quý 4 năm 2021 (20/1/2022)
báo cáo tài chính Quý III năm 2021 (19/10/2021)
Báo cáo tài chính giữa niên độ (13/8/2021)
Báo cáo tài chính Q2/2021 (16/7/2021)
Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (21/7/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (28/6/2021)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (28/4/2021)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (16/4/2021)
Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (12/4/2021)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 2434  - Tất cả: 1.162.132
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn