QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
Đăng ngày: 7/4/2022 - Lượt xem: 564
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 
download Download văn bản tại đây
download Download văn bản tại đây
download Download văn bản tại đây

Đại hội cổ đông thường niên:

Báo cáo thường niên năm 2022 (15/3/2023)
Báo cáo tài chính năm 2022 (2/3/2023)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 (17/1/2023)
Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 (18/1/2023)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 (19/10/2022)
Báo cáo tài chính giữa niên độ và Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế 6t/0222 so với 6t/2021 (10/8/2022)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (1/8/2022)
Báo cáo tình hinhg Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 (26/7/2022)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 (15/7/2022)
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 (27/6/2022)
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (29/4/2022)
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (7/4/2022)
Báo cáo thường niên năm 2021 (25/3/2022)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2022 (11/3/2022)
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (8/3/2022)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 5198  - Tất cả: 1.292.623
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn