TIN TỨC > TIN TỨC CÔNG TY 
Đăng ngày: 28/4/2022 - Lượt xem: 77
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
 

Sáng 28/4/2022, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đăng Song – Phó Trưởng Ban Cảng biển và Dịch vụ hàng hải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Doãn Long – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; ông Bùi Kiều Hưng – Tổng giám đốc Công ty.

Upload

Toàn cảnh Đại Hội

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 52 cổ đông, đại diện cho 21.153.860 cổ phần và chiếm 98,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự đại hội là: 546 cổ đông nắm giữ 21.517.200 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Upload

Đồng chí lê Doãn Long - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐQT phát biểu, điều hành Đại hội

Báo cáo trình hội đồng cổ đông tại Đại hội đánh giá: năm 2021 dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước và sự nỗ lực cống hiến của tập thể CB-CNV, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, nội bộ đoàn kết, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cụ thể như sau:

 Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2021 đạt 4.649.622 tấn, tăng 8,46% so với năm 2020, đạt 105,67% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD năm 2021 đạt 221.704 triệu đồng, tăng 7,72% so với doanh thu năm 2020, đạt 108,15% so với kế hoạch.

Thu nhập bình quân đầu người là 13.246.000 đồng/người/tháng, tăng 10,64% so với năm 2020.

Nộp ngân sách Nhà nước 10.432 triệu đồng, lãi trước thuế 19.532 triệu đồng, tăng 50,94% so với năm 2020.

Upload

Đồng chí Bùi Kiều Hưng - TV HĐQT - Tổng giám đốc, báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và tình hình, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022

Đánh giá dự báo những thuận lợi, khó khăn và tình hình thị trường, Công ty dự kiến kế hoạch năm 2022 với: tổng sản lượng hàng hóa thông qua 4.100.000 tấn; doanh thu 165.726 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế 16.000 triệu đồng; đầu tư 96.616 triệu đồng. Công ty xác định các giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2022, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm” trở thành nền tảng văn hóa của Công ty; chủ động phối hợp cùng với khách hàng để từng bước thực hiện dịch vụ chuỗi logictics trên cơ sở liên kết với hệ sinh thái cảng biển – vận tải biển – dịch vụ hàng hải của VIMC. Triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả các giải pháp: hợp tác, liên kết để phát triển SXKD với các doanh nghiệp trong cùng Tổng công ty; giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; giải pháp về tài chính và đầu tư; giải pháp về nguồn nhân lực…

Upload

Ông: Trần Quang Hòa - P. Bí thư thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An khen ngợi kết quả SXKD Cảng Nghệ Tĩnh đã đạtj được năm 2021

Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo trình Đại hội, các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Tin tức công ty:

Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (10/5/2022)
Cảng Nghệ Tĩnh đón chuyến tàu Container quốc tế đầu tiên (5/5/2022)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (28/4/2022)
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CẢNG NGHỆ TĨNH LẦN XXV, NHIỆM KỲ 2022-2027 (21/4/2022)
Thông báo về việc lựa chon đơn vị thẩm định giá tài sản (21/4/2022)
Hội nghị người lao động năm 2022 (29/3/2022)
Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc (11/3/2022)
Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: Chuyên nghiệp, sáng tạo, đổi mới (28/2/2022)
Cảng Nghệ Tĩnh Hành trình vươn lên Hội nhập Quốc Tế (12/3/2021)
https://vimc.co/cang-nghe-tinh-mong-som-duoc-khoi-thong-hon-nua/ (21/2/2022)
Tổng giám đốc VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh làm việc tại Cảng Nghệ Tĩnh (16/2/2022)
Tổng giám đốc VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh làm việc tại Cảng Nghệ Tĩnh (16/2/2022)
XNXD Bển thủy và XNXD Cửa lò tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 (21/1/2022)
Cảng Nghệ Tĩnh ra quân sản xuất đầu năm 2022 (1/1/2022)
Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức sinh hoạt định kỳ theo Quy định mới của Tỉnh ủy (02/11/2021)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 2410  - Tất cả: 1.162.108
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn