>  
Đăng ngày: 24/4/2023 - Lượt xem: 1904
Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 

 

Sáng ngày 24/4/2023, công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  

Upload

Tới tham dự Đại hội, về phía Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Quang Hòa - Phó bí thư, đồng chí Nguyễn Nhật Tuấn - Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo; về phía công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các đồng chí: Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Toàn – Phó trưởng Ban nghiệp vụ

Upload

Đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu chia sẻ tại Đại hội

Về phía Cảng Nghệ Tĩnh có đồng chí: Lê Doãn Long – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Upload

đồng chí Lê Doãn Long – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội

Số cổ đông tham dự trực tiếp: 55 cổ đông, đại diện cho 21.054.160 cổ phần, chiếm 97,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông ủy quyền: 386 cổ đông, tương ứng cho 20.397.445 cổ phần, chiếm 94,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và đánh giá tình hình SXKD năm 2023

Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2022

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình lự chọ đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022

Tờ trình tổng mức thù lao, tiền lương HĐQT, ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2023

Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023

Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản lý trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Upload

Cổ đông biểu quyết tại Đại Hội

Năm vừa qua Công ty cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức như sức ép cạnh tranh gay gắt từ các cảng lân cận và trong khu vực, luồng vào Cảng thường xuyên bị sa bồi, cầu số 3 và 4 Cảng Cửa Lò vẫn bị ngư dân lấn chiếm làm nơi neo đậu tàu thuyền. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Ủy Ban quản lú vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước và sự nỗ lực cống hiến của tập thể CB-CNV, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, nội bộ đoàn kết, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cụ thể như sau:

Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2022 đạt 4.393.292 tấn, đạt 162,38% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt 196.960 triệu đồng, đạt 118,85% so với kế hoạch.

Hoàn thành đầy đủ các khoản nộp Ngân sách cho Nhà nước theo quy định, lợi nhuận trước thuế đạt 20.304 triệu đồng

Đánh giá dự báo những thuận lợi, khó khăn và tình hình thị trường, Công ty dự kiến kế hoạch năm 2023 với: tổng sản lượng hàng hóa thông qua 4.300.000 tấn; doanh thu 180.000 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế 18.000 triệu đồng; đầu tư 62.463 triệu đồng. Công ty xác định các giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2023, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm” trở thành nền tảng văn hóa của Công ty; chủ động phối hợp cùng với khách hàng để từng bước thực hiện dịch vụ chuỗi logictics trên cơ sở liên kết với hệ sinh thái cảng biển – vận tải biển – dịch vụ hàng hải của VIMC. Triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả các giải pháp: hợp tác, liên kết để phát triển SXKD với các doanh nghiệp trong cùng Tổng công ty; giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; giải pháp về tài chính và đầu tư; giải pháp về nguồn nhân lực… Thực hiện quản trị doanh nghiệp theo các chỉ tiêu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Ứng dụng Kaizen trong việc cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng của doanh nghiệp; Đồng bộ các tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành công việc (KPIs), quy chế trả lương và Hệ thống thang bảng lương mới theo phương pháp trả lương 3P.

 Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: áp dụng hiệu quả phần mềm khai thác cảng thông minh (SmartTos), thực hiện tuyên truyền đến tất cả các khách hàng ứng dụng E-port, số hóa các công đoạn sản xuất khai thác Cảng hướng đến mục tiêu quản trị số trong doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc khách hàng và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng bộ tiêu chí cảng xanh theo đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành;

Không ngừng phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Kaizen nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng ưu thế cạch tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty. Phấn đấu năm 2023 có 4 ý tưởng sáng tạo và 40 đổi mới Kaizen được triển khai thực hiện.

Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo trình Đại hội, các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Nghị quyết Đại hội.

:

Thông báo V/v thay đổi tên miền Website và địa chỉ Email công ty (27/11/2023)
Hội thao công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023 (13/10/2023)
chung kết cuộc thi “Cán bộ, CNV Cảng Nghệ Tĩnh phát huy sáng kiến trong LĐSX” lần thứ IV (18/8/2023)
Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý khai thác cảng giữa Cảng Nghệ Tĩnh và chi nhánh Cảng Tân Vũ thuộc công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (29/7/2023)
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (15/6/2023)
Lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong quý I và tháng công nhân, ATVSLĐ năm 2023 (5/6/2023)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG (2/6/2023)
Cảng Cửa lò – Cảng Nghệ Tĩnh đón Tàu container quốc tế HF FORTUNE (15/5/2023)
Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (24/4/2023)
Đại hội Đại biểu Công đoàn công ty cổ Phần Cảng Nghệ Tĩnh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (22/4/2023)
Chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và cơ sở Đoàn về trực thuộc Đảng bộ, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (11/4/2023)
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản (3/4/2023)
Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) Nguyễn Cảnh Tĩnh làm việc với Cảng Nghệ Tĩnh (28/3/2023)
Thông báo bổ sung việc cá nhân, đơn vị tham gia mua tài sản thanh lý (14/3/2023)
Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 (28/2/2023)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Hôm nay: 2958  - Tất cả: 1.540.947

Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142 -  Fax: 0238.3847 143

Hotline: 0819 346 346 - 0826 45 45 45

Email: info@nghetinhport.vn - Website: Website: www.nghetinhport.vn