CƠ SỞ PHƯƠNG TIỆN > KHO BÃI 
Đăng ngày: 17/2/2013 - Lượt xem: 2047
Kho bãi
 
 

    Khu vực cảng

Diện tích (m2)

Sức chịu T/m2

Kho kín
Bãi lộ thiên
Trong đó:- Bãi chứa container
             - Bồn chứa

22.000
180.000
17.930
6.500

4Tấn/m2

                     

               

                 

                 

 

 

Kho bãi:

Cầu Bến (6/2/2011)
Luồng lạch (17/2/2013)
Bản đồ Thị xã Cửa Lò (1/1/2004)
Trang thiết bị (6/2/2011)
Kho bãi (17/2/2013)
Bản đồ TP Vinh (17/2/2013)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 115  - Tất cả: 857,192
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn