QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
Đăng ngày: 8/12/2016 - Lượt xem: 720
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông
 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

download Download văn bản tại đây

Thông tin cổ đông:

Báo cáo tài chính giữa niên độ (12/8/2020)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 (17/7/2020)
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020 (1/7/2020)
Hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 (15/6/2020)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5/6/2020)
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5/5/2020)
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (29/4/2020)
Báo cáo thường niên năm 2019 (29/4/2020)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 (17/4/2020)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (13/3/2020)
Báo cáo tài chính Q4 - 2019 (17/1/2020)
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 (18/10/2019)
Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền) (3/9/2019)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (12/8/2019)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 (17/7/2019)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 147  - Tất cả: 857,224
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn