QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
Lượt xem: 258
Thông báo điều chỉnh nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 
download Download văn bản tại đây

Đại hội cổ đông thường niên:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (16/3/2018)
Báo cáo tài chính Quý IV 2017 (19/1/2018)
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu (29/12/2017)
báo cáo tài chính Quý III năm 2017 (19/10/2017)
Thông báo (về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) (15/8/2017)
Báo cáo tài chính gữa niên độ đã được soát xét (15/8/2017)
(Thông báo) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2016 bằng tiền (7/8/2017)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (20/7/2017)
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (30/5/2017)
Quyết định V/v thay thế Thành viên HĐQT (22/5/2017)
Thông báo điều chỉnh nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (22/5/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (15/5/2017)
Thông báo V/v hoãn Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (20/4/2017)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 (20/4/2017)
Thư mời, tài liệu Đại hội cổ đông (9/4/2017)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 179  - Tất cả: 407,908
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn