THỐNG KÊ  
Đăng ngày: 30/3/2015 - Lượt xem: 859
Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng
 

TỔNG SẢN LƯỢNG HÀNG HÒA THÔNG QUA CẢNG NĂM 2011 - 2014

Loại hàng hóa thông qua cảng:
+ Hàng xuất khẩu: Quặng, đá các loại, đường, gỗ tròn, gỗ tấm, gỗ dăm...
+ Hàng nhập khẩu: Dầu thực vật, nhựa đường lỏng, nhựa đường phi, bách hoá thiết bị, phân bón, mỳ hạt...
+ Hàng nội địa: Đá các loại, rỉ mật, gỗ cây, lương thực thực phẩm, phân bón, than, xi măng, bách hoá, thiết bị, đường, container, clinker, sắt thép, hàng khác...

TT

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

1

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua (tấn)

1.823.534

1.959.107

2.379.577

2.776.964

1.1

Hàng xuất khẩu (tấn)

946.966

997.281

1.155.282

1.112.530

1.2

Hàng nhập khẩu (tấn)

47.570

39.792

46.388

109.927

1.3

Hàng nội địa (tấn)

828.998

922.034

1.177.907

1.544.507

 

Trong đó: Container (Teu)

13.675

19.666

34.704

48.708

2

Tổng sản lượng hàng hóa bốc xếp (tấn)

1.913.479

2.017.321

3.910.237

4.475.301

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2013, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Nghệ Tĩnh và sản lượng hàng hóa bốc xếp luôn tăng trưởng.Đặc biệt trong năm 2013, tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tăng 21% so với năm 2012, trong đó hàng xuất khẩu tăng 16% và hàng nội địa tăng 28%. Cũng trong năm 2013, tổng sản lượng hàng hóa bốc xếp cũng tăng đột biến với mức tăng trưởng 94%.

Giai đoạn năm 2015 - 2017

TT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

1

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua (tấn)

3.075.828

3.315.300

3.639.418

1.1

Hàng xuất khẩu (tấn)

1.146.240

963.670

1.210.494

1.2

Hàng nhập khẩu (tấn)

158.726

115.689

104.016

1.3

Hàng nội địa (tấn)

1.670.862

1.926.657

2.181.337

 

Trong đó: Container (Teu)

55.534

60.936

59.783

2

Tổng sản lượng hàng hóa bốc xếp (tấn)

5.161.709

6.043.090

6.247.298

Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1258  - Tất cả: 524,892
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn