QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
Đăng ngày: 28/4/2021 - Lượt xem: 629
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
download Download văn bản tại đây

Đại hội cổ đông thường niên:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (29/4/2022)
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (7/4/2022)
Báo cáo thường niên năm 2021 (25/3/2022)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2022 (11/3/2022)
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (8/3/2022)
Báo cáo tài chính năm 2021 (1/3/2022)
Báo cáo Tài chính kế toán Quý 4 năm 2021 (20/1/2022)
báo cáo tài chính Quý III năm 2021 (19/10/2021)
Báo cáo tài chính giữa niên độ (13/8/2021)
Báo cáo tài chính Q2/2021 (16/7/2021)
Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (21/7/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (28/6/2021)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (28/4/2021)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (16/4/2021)
Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (12/4/2021)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 2405  - Tất cả: 1.162.103
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn